Contoh Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2015 Dokumen Persetiaan Persekutuan 1895. Berikut disertakan bahan-bahan rujukan yang bersesuaian dalam membantu pelajar untuk membuat tugasan kerja kursus Sejarah PT3 2015Dokumen Persetiaan Persekutuan 1895.

Untuk tugasan PT3 Sejarah 2015 kali ini, pelajar dikehendaki untuk membuat kajian dan menghasilkan laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan berdasarkan petikan yang diberi. Tarikh tugasan perlu disiapkan adalah bermula dari 28 Jun hingga 10 Julai 2015.

Perjanjian Persekutuan 1895

Soalan Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2015
Tajuk kajian tidak disediakan, Sila gunakan kreativiti anda untuk mengolah berdasarkan petikan dokumen Persetiaan Persekutuan 1895, sila buat kajian dan hasilkan laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan. 

Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek utama berikut:

(a) Tajuk kajian* Cara membuat objektif, kaedah dan tajuk kajian

objektif dan kaedah kajian
Sumber http://cikgurazak.blogspot.com/

(b) Nama penulis – Nama Kita

(c) Isi kandunganbahagikan isi kandungan berdasarkan konstruk yang dikehendaki

 • 1) Pengenalan – Contoh Pengenalanhttp://1.bp.blogspot.com/-koDTBZCsHpA/VYumqIsCSzI/AAAAAAAAH88/Bi6Hrgs1fYM/s1600/capture-20150625-145805.png
  Latar belakang Persetiaan Persekutuan 1895 (Kenapa dan bagaimana perjanjian ini di buat)
 • 2) Faktor Pemeterian – Sila nyatakan 4 faktor punca atau sebab berlakunya Persetiaan Persekutuan 1895
 • 3) Kesan – Sila nyatakan 4 kesan persetiaan Persekutuan terhadap Ngeri-Negeri Melayu
 • 4) Hubung kait pembentukan persekutuan dan Kedaulatan Malaysia.

  Pelajar perlu menulis 3 perkaitan yang lengkap dengan menyatakan huraian dan contoh. Di antara contoh perkaitan pembentukan persekutuan dengan kedaulatan Malaysia adalah seperti berikut :-

 • a.  Kejayaan dalam sistem pemerintahan iaitu dengan mencontohi sistem birokrasi barat
 • b.  Kejayaan dalam pembangunan ekonomi
 • c.  Peningkatan kemudahan asas dan kemudahan sosial konsep Persekutuan

(d) Rumusan – pengetahuan/ nilai/ unsur patriosme/ harapan
 
(e) Menyenaraikan sumber rujukan – buku/ internet/ akhbar/ majalah

Contoh Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2015

NO COMMENTS

Leave a Reply

CommentLuv badge